Begrip oorzaak-gevolg

Vaak hebben mensen met autisme moeite met het doorzien van oorzaak-gevolgrelaties. Een voorbeeld uit de keuken is dat men verhitting van een pan wel begrijpt als er een gasvlam zichtbaar is, maar niet of moeilijk wanneer er elektrisch of ceramisch wordt gekookt.
Een ander voorbeeld is de verwarring die vooral bij autistische kinderen kan optreden wanneer ze de bron van geluiden niet kunnen vaststellen. De verwarring daarover vergroot de last van lawaai.

Het is lastig om deze cognitieve tekortkoming te verbinden aan een of meer kenmerken van het autisme, zoals opgesomd in de lijst autismekenmerken van het Dr. Leo Kannerhuis. Centrale coherentie zou in het geding kunnen zijn (niet ‘het hele plaatje’ zien), intelligentie en executieve problemen zeker ook.

error: