Pijn: de ervaringen van Rod

Mensen met autisme kunnen een over- of ondergevoelige tastzin hebben. In het eerste geval – overgevoeligheid – kunnen ze pijn lijden die wordt onderschat of over het hoofd gezien door leerkrachten, ouders en zorgverleners. Wie ondergevoelig is voor pijn kan serieuze verwondingen hebben die ook – maar om andere redenen – onopgemerkt kunnen blijven. Beide problemen worden voortreffelijk onder woorden gebracht in de volgende getuigenis:

Fragment van een ‘post’ van Rod Wintour in de LinkedIn groep “Autism Researchers Link” op 7 januari 2014.

“Asperger – Hoe is het om tactiel defensief te zijn?”

Mensen met Asperger zijn hypergevoelig maar lijden niet allemaal aan tactiele gevoeligheid.

Mensen zoals ik die wel aan tactiele gevoeligheid lijden hebben een lage pijndrempel op het huidoppervlak en een hoge eronder. Veel mensen realiseren zich niet dat de uitdrukking ‘het is maar een schrammetje’ voor ons niet geldt omdat een klein schrammetje voor ons al uiterst pijnlijk kan zijn.

Ik heb dat op school meegemaakt waar een leraar tegen een kind zegt dat het zich niet moet aanstellen. Maar geloof me, dat kind heeft veel pijn.

Beroerd zijn ook interne verwondingen zoals botbreuken. Sommige ASS-kinderen kunnen zichzelf echt verwonden en toch gewoon doorgaan met spelen. Laatst zag ik een meisje van zes met Asperger die in de speeltuin van een basisschool waar ik werkte van een speeltoestel afviel. Ze ging door met spelen en zag er totaal normaal uit. Maar een paar dagen later zag haar moeder haar hand toen ze haar wakker maakte. Die zag er gekneusd en erg gezwollen uit. Een röntgenfoto wees uit dat ze diverse botjes in haar hand had gebroken.

De vuistregel met ASS-kinderen is dat als je aanneemt dat een val of een ongeluk dat normale kinderen op een of andere manier zou verwonden, ook dat kind verwondt, en dat je dat moet onderzoeken. Meldt zo’n incident ook meteen aan de moeder omdat zoiets niet onmiddellijk duidelijk is.

Feiten over tactiele gevoeligheid:
• Ieder individu ervaart deze anders
• Ieder individu heeft gevoeligheden op andere plaatsen.”

Deze bijdrage gaat verder over gevoeligheid voor temperatuur.

 

error: