Problemen van moeders

Moeder-problemen volgens Wilkinson

Ouders ervaren wereldwijd vaak een hele serie emoties alsĀ  hun kind voor het eerst een autisme-diagnose krijgt, waaronder geschoktheid, verdriet en rouw, woede en eenzaamheid. Speciaal moeders worden geconfronteerd met unieke uitdagingen die op hun geestelijke gezondheid kunnen doorwerken. Daaronder hoge stressniveaus, depressieve symptomen en sociaal isolement. Volgend op een autisme-diagnose, wordt bij bijna 40% van de moeders klinisch relevante ouderschapsstress vastgesteld en bij 33 tot 59% significante depressieve symptomen.

*
Wilkinson

Gevonden op Lee Wilkinsons blogpost op 11-12-13. Hij noemt ook een onderzoek naar de behandeling daarvan.
error: