Binnengeluiden

Aanbeveling 72
Zoning-principes toepassen, ruimten isoleren teneinde lawaai binnenskamers te houden

Hoofdstuk (thema’s)
Bouwen en indelen (geluid / lawaai en akoestiek)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid, zwak voorstellingsvermogen, Centrale coherentie

Teneinde
geluidshinder te verminderen.

Uitwerking
Zoals vrij uitvoerig besproken onder het thema lawaai en akoestiek vormt geluid een van de, zo niet de belangrijkste, zintuiglijke belasting. Dat geldt voor kinderen met een normaal gehoor en uiteraard extra sterk bij overgevoeligheid en een speciale belangstelling voor bepaalde geluiden, die respectievelijk bij ongeveer 49 en 37% van onderzochte kinderen voorkwamen. (Zie het Chinese onderzoek in het thema geluid.)
Een relatief groot aantal aanbevelingen heeft op de bestrijding daarvan betrekking, waaronder zes in dit hoofdstuk bouwen en indelen: naast deze over binnengeluiden o.a. ook over contactgeluid bij nieuwbouw, over trappenlawaai en over nagalm.
Hier gaat het eveneens om maatregelen die in de (ver-)bouw fase van een huis tegen binnengeluiden kunnen worden genomen.

De drie belangrijkste bronnen van binnengeluid zijn die van allerlei (keuken-)apparaten, van tv en geluidsinstallaties en die van de medebewoners zelf. Wat daar in het dagelijks leven tegen kan worden ondernomen (waaronder het gedrag van medebewoners, koptelefoons e.d.) werd al genoemd in de aanbeveling over leefgeluiden in het hoofdstuk Inrichting.
Zoning is het sleutelwoord achter bouwkundige maatregelen tegen binnengeluiden. D.w.z. het beperken van geluid tot kamers en grotere zones in huis.

De eigen kamer of andere privéruimte dient geluidsgeïsoleerd te zijn en bij voorkeur die van geluid producerende gezinsleden eveneens: geïsoleerde muren, plafonds en vloeren en goed sluitende en voldoende zware deuren.
Ook de kamer(s) waar tv’s en geluidsinstallaties staan kunnen worden geïsoleerd.
Bij de overwegingen om al dan niet een open keuken te hebben, speelt geluid een belangrijke rol.
In aanvulling of in plaats van het voorgaande kan men in huis ook zones creëren met verschillende geluidsniveaus. Bijvoorbeeld een stille zolder en/of een kelder of garage met een hoog geluidsniveau (boren, zagen, tv, geluidsinstallatie, muziekinstrumenten).

error: