Pijnlijk meubilair vermijden

Aanbeveling 119
Meubels, kasten en dergelijke zonder (scherpe) uitsteeksels of hoeken en niet van metaal. Veel ruimte rondom. Geen ruwe aanraakbare muuroppervlakken

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (tastzin en pijn)

Wegens
proprioceptieve en vestibulaire problemen, verstoorde tastzin, Centrale coherentie (ruimtelijk inzicht)

Teneinde
pijnlijke botsingen met meubels e.d. te vermijden en de veiligheid te bevorderen

Uitwerking
In het thema bij deze aanbeveling wordt uiteengezet dat kinderen met autisme vaak een verstoorde pijnbeleving hebben. Ze zijn daarvoor overgevoelig, of (vaker) onder-gevoelig waardoor ze niet adequaat op schade aan het lichaam reageren. Dat is een reden het algemene principe toe te passen ‘waar mensen met autisme een nadelige reactie vertonen op een element uit de omgeving waaraan ze niets kunnen doen, is het zaak de omgeving aan te passen’. In dit geval dient de binnenhuisomgeving daarom zo te worden ingericht dat het risico op pijnlijke incidenten wordt verminderd.

Behalve een afwijkende pijnbeleving hebben kinderen met autisme nog een of meer andere kenmerken die het risico om zich te bezeren vergroten. ‘Motorische’ of ‘lichamelijke onhandigheid’ wegens proprioceptieve en/of vestibulaire problemen lijkt wel wat op dronkenschap: niet recht over een streep kunnen lopen of met gesloten ogen met een vinger de eigen neus aanraken. Men loopt vaker tegen meubels, deuren en andere obstakels aan. Bovendien is ruimtelijke oriëntatie vaak ook problematisch, waarschijnlijk ten gevolge van verminderde Centrale coherentie.

Uitgezonderd ruimten in huis waar het autistische gezinslid niet kan/mag komen, kunnen meubels, kasten en dergelijke beter geen (scherpe) uitsteeksels of hoeken hebben. Ook ruw gestuukte muren vormen een gevaar als men er tegenaan valt. Dit zijn extra argumenten voor royale ruimtenormen: meer ruimte tussen en rondom meubels en kasten, die bovendien tegen een stootje moeten kunnen.

Daan (19), cliënt bij het Kannerhuis, zegt bijvoorbeeld:
“Banken met zachte leuningen: autisten hebben de neiging om lomp te zijn, dus last van je stroombotjes op die harde leuningen. En zachte leuningen zijn ook nog rustgevend.”

*

Kannerhuis

error: