Badkamer en wc scheiden

Aanbeveling 81
Badruimten scheiden van wc’s

Onderwerp (thema)
Bouwen en indelen (geur)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid

Teneinde
de effecten van onaangename of ondraaglijke stank te vermijden.

Uitwerking
Bij het wonen in een gezin wordt de aanbeveling om wc en badkamer van elkaar te scheiden drie keer gedaan. Hier gaat het om de geuraspecten. De andere aspecten (zoning, water en ventilatie) leiden tot dezelfde aanbeveling, maar worden elders behandeld.

Het behoeft geen betoog dat mensen die overgevoelig zijn voor geuren – iets dat geldt voor ongeveer een derde van de mensen op het spectrum – dat in veel gevallen zeker zullen zijn voor toiletgeuren. Hierover worden dan ook geregeld opmerkingen gemaakt als het over woonwensen van mensen met autisme gaat.

Het geurmatig isoleren van de toiletruimte is daarom zeer aan te raden, zo niet noodzakelijk. Het scheiden van de badkamer en de wc wordt apart genoemd omdat beide functies geregeld in dezelfde ruimte zij gesitueerd.

Buiten de zojuist genoemde andere overwegingen rond het toilet, kan worden toegevoegd dat het wegens de geuroverlast aanbeveling verdient om ruimschoots verder te gaan dan de minimum ruimtenorm, zoals vastgelegd in het bouwbesluit. Dit minimum bedraagt 1 m2 (0,9 m bij 1,2 m) en leidt voor de meeste mensen op het spectrum tot een al te grote stankconcentratie. Wij raden aan de norm van een integrale toiletruimte (rolstoel toilet) als minimum te hanteren, zijnde 1,65 m bij 2,2 m.

 

 

error: