Lawaai keukenapparatuur en –installaties thuis

Lawaai keukenapparatuur en –installaties thuis

Aanbeveling 138
Geluid producerende apparatuur in de keuken zoals de motor van de afzuiginstallatie elders plaatsen; kanalen isoleren. Het gebruik van mixers, koffiemolens, blenders e.d. zoveel mogelijk beperken tot tijden dat de betreffende bewoner buiten gehoorsafstand is. Het betreffende gezinslid betrekken bij de aanschaf van apparaten

Hoofdstuk (thema)
Installaties en apparaten (keukens)

Wegens
zintuiglijke overgevoeligheid voor geluid

Teneinde
tegemoet te komen aan overgevoeligheid van het gehoor.

Uitwerking
Zoals in thema ‘keukens’ uiteengezet, gaat het om een buitengewoon uitdagende ruimte die zeer hoge eisen stelt aan een groot aantal zintuigen en tevens aan het cognitief en lichamelijk functioneren. Een kind met autisme dat goed op deze uitdagingen reageert wordt rijkelijk beloond, als het daar niet in slaagt ondervindt het daarvan veel nadelen in het latere leven. Om deze redenen is het cruciaal dat in de keuken optimale voorwaarden worden gecreëerd. Daarom worden hier veel aanbevelingen gedaan rond de inrichting van keukens, de apparaten en installaties en de bouw ervan die hier aan de orde is.

Deze aanbeveling geldt zowel voor gesloten als voor open keukens.

Het geluid van de afzuiger wordt vaak als storend ervaren. Bovendien kan men veelal moeilijk differentiëren tussen verschillende soorten geluid, waardoor het nog lastiger wordt ermee om te gaan. In de keuken worden ook gesprekken gevoerd en huiswerk gemaakt waarbij geluid de concentratie bemoeilijkt. De motor, de bron van het geluid, kan het best buiten gehoorsafstand elders in huis worden geplaatst, bijvoorbeeld in een (geluid geïsoleerde) gangkast. Ook de kanalen dienen dan geluidsgeïsoleerd te zijn.

Ten aanzien van andere keukenapparatuur, zoals mixers en koffiemolens, wordt – aangenomen dat het gebruik onvermijdelijk is – aangeraden deze op zodanige tijden en plaatsen te gebruiken dat ze het minste overlast geven.

Bij verwarring over de aard en de herkomst van het lawaai helpt het in het algemeen om uit te leggen waar het precies vandaan komt en zo mogelijk wat het nut ervan is.

Het verdient sterke aanbeveling om het autistische gezinslid bij de aanschaf van apparatuur te betrekken en daarbij vooral te letten op hoge tonen die boven de gehoordrempel van mensen zonder autisme vallen.

error: