Koken op gas, elektrisch of ceramisch?

Koken op gas, elektrisch of ceramisch?

Aanbeveling 139
Afhankelijk van de persoon kiezen voor koken op gas, d.m.v. inductie (elektrisch) of ceramisch

Hoofdstuk (thema)
Installaties en apparaten (keukens)

Wegens 
begrip oorzaak en gevolg, Executieve problemen, Centrale coherentie, zintuiglijke gevoeligheid, motorische onhandigheid

Teneinde
de mogelijkheden voor zelfstandige maaltijdbereiding te verhogen.

Uitwerking
Zoals in thema ‘keukens’ uiteengezet, gaat het om een buitengewoon uitdagende ruimte die zeer hoge eisen stelt aan een groot aantal zintuigen en tevens aan het cognitief en lichamelijk functioneren. Een kind met autisme dat goed op deze uitdagingen reageert wordt rijkelijk beloond, als het daar niet in slaagt ondervindt het daarvan veel nadelen in het latere leven. Om deze redenen is het cruciaal dat in de keuken optimale voorwaarden worden gecreëerd. Daarom worden hier veel aanbevelingen gedaan rond de bouw en inrichting van keukens en de apparaten en installaties waarover deze aanbeveling gaat.

De vuistregel is ‘koken op gas, tenzij…’. Als het mogelijk is heeft koken op gas dus de voorkeur. Een reden is dat het de meest voorkomende wijze van koken is zodat ervaring daarmee de beste voorbereiding op de toekomst biedt. Andere redenen vloeien voort uit een aantal specifieke beperkingen. Daaronder is een beperkt begrip van oorzaak en gevolg. De aanschouwelijkheid van gas onder een pan helpt om dat verband te leggen. Daar komt bij dat het bij elektrisch en ceramisch koken doorgaans langer duurt voordat het effect van temperatuurregeling zichtbaar wordt. Daarbij rijzen vragen als ‘wanneer moet de temperatuur lager worden gezet?’, ‘hoe weet je dat?’ en ‘hoe komt het dat de soep daarna nog blijft doorkoken?’ De traagheid van elektrische en keramische toestellen bemoeilijken dat begrip. Bovendien: als het gas uit is, is het koken klaar en kan men naar de volgende fase: het tafel dekken.

Er zijn echter ook contra-indicaties voor koken op gas die vooral met het gevaar daarvan te maken hebben. Werken met open vuur kan alleen veilig als er voldoende begrip is voor de gevaren (vooral een kwestie van intelligentie), de concentratie voldoende is en de motorische onhandigheid (vallen en stoten) niet al te groot. Een ander gevaar is dat het gas open staat maar uit is. Dit gevaar kan worden ondervangen met een automatische koppeling tussen afzuiger en fornuis en/of een gaslekventiel.

Bij elektrisch (via inductie) koken bestaat er geen brandgevaar, maar overkoken en droogkoken zijn daarbij wel mogelijk. Daar staat tegenover dat men zich niet aan een inductieplaat kan branden, maar wel aan een ceramische plaat. Indien tegen gas besloten wordt, is hier dus een afweging nodig.
Per saldo wordt koken op gas dus aangeraden, tenzij er zulke grote cognitieve en/of lichamelijke beperkingen bestaan dat dit te gevaarlijk is.

error: