Eigen kamers/ruimten thuis

Aanbeveling 31
Liefst twee eigen kamers: slaapkamer en hobbyruimte.  Zo niet: onderscheid functies in L-vormige kamer. Gebruiksfuncties markeren met behulp van een vloerkleed of tape. Kamer niet delen met anderen, zoals een broer of zus.

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (zoning)

Wegens
Zintuiglijke gevoeligheid, Executieve functies (waaronder Schakelvaardigheid) en Centrale coherentie

Teneinde
tijdelijk te kunnen ontsnappen aan de stress van het samenleven. Concentratiemogelijkheden op specifieke activiteiten zonder door (spullen van) andere te worden afgeleid.

Uitwerking
Met ‘zoning’ wordt primair tegemoet gekomen aan zintuiglijke overbelasting en concentratieproblemen. Het idee is in huizen zones te bestemmen voor specifieke activiteiten die daar ongestoord kunnen plaatsvinden. De indeling in zones kan gaan over functies – hier spelen, daar huiswerk -, maar ook over het scheiden van zones met veel en weinig stimuli, zoals voor muziek en lezen.
Zoning komt tegelijk ook tegemoet aan behoeften aan een heldere fysieke  en visuele structuur. Die behoeften komen vooral voort uit een zwakke Centrale Coherentie en een geringe Schakelvaardigheid.

In gezinnen is een eigen ruimte waarin iemand met autisme zich kan terugtrekken zeer gewenst tot absoluut noodzakelijk. Ten eerste dient een eigen kamer bij voorkeur in een deel van het huis te liggen waar niet teveel storende prikkels zijn. Twee eigen terugtrekkamers: een om te slapen en een om een hobby te beoefenen verdient de voorkeur. (Als de hobby bv. luide muziek maken is, ligt een hoge-stimulus-zone uiteraard voor de hand.) Twee kamers hebben het voordeel dat vooral jongere kinderen hun bouwsels, tenten, legpuzzels en wat dies meer zij, niet elke avond hoeven afbreken.

Ofschoon royale ruimten de voorkeur verdienen, zullen twee kamers vaak niet mogelijk zijn. Binnen eigen kamers is zoning eveneens van belang. Een L-vormige kamer heeft dan de voorkeur, aangezien daarmee visuele prikkels kunnen worden beperkt. Een simpele en goedkope manier om gebruiksfuncties te markeren, is met behulp van een vloerkleed of tape: hier speel je, hier slaap je, hier maak je je huiswerk. Kasten kunnen ook die markeringsfuncties vervullen; ook kan een bureautje/tafel waaraan huiswerk wordt gemaakt in een min of meer afgeschermde hoek worden geplaatst. Dergelijke onderscheidingen zijn niet of nauwelijks vol te houden in een kamer met een broer of zus wordt gedeeld. Kamers delen wordt dan ook sterk afgeraden, ook in het belang van het niet-autistische kind.

error: