Gemeenschappelijke badkamer thuis

Aanbeveling 48
Tips voor het delen van een badkamer

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (badkamers en toiletten)

Wegens
stereotype patronen (rigiditeit en preoccupaties), motorische onhandigheid, ToM, executieve problemen, proprioceptie: lichaamsbeeld

Teneinde
het gemeenschappelijk gebruik van een badkamer zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Uitwerking
Over het gebruik van douche en toilet ontstaan vaak irritaties of ruzies wanneer meerdere gezinsleden er gebruik van willen maken, zoals ‘s ochtends.
Dit temeer als het autistische kind een zeer dringende en rigide behoefte heeft aan voorspelbaarheid en structuur heeft. Dit wordt vaak versterkt doordat veel mensen met autisme zeer op hygiëne zijn gesteld. Zij willen op een bepaalde tijd douchen of naar het toilet om op tijd te komen of om een dwingende reeks rituele activiteiten te kunnen afhandelen.

Een gebrekkig begrip voor de behoeften van huisgenoten kan dit gedrag nog versterken.
De wijze waarom de badkamer is gebouwd en ingericht kan slechts in beperkte mate aan het voorkomen van zulke problemen bijdragen. De tips zijn:

  • plaats boilers van voldoende capaciteit
  • gebruik een douchetimer of eierwekker om te voorkomen dat het warm water eerder op is dan de wachtrij
  • zorg voor voldoende haakjes voor handdoeken, kleren, etc.

Deze maatregelen komen tegemoet aan een verminderd executief functioneren.

Een eigen badruimte voor het autistische kind kan veel van de genoemde problemen, maar vereist de nodige afweging, aangenomen dat het een haalbare optie is. (Zie aanbeveling 46.)

error: