Entree-sluizen/garderobe/hal thuis

Aanbeveling 7
Maak halletje of andere ‘voorruimte’;
installeer een spionnetje, deurtelefoon, of -camera.

Hoofdstuk (thema)
tuin / buitenterrein (afgrenzing)

Wegens
ToM, Schakelvaardigheid, beperkingen in de sociale interactie en de communicatie

Teneinde
onverwachte (onvoorspelbare, als onveilig beleefde) confrontaties met anderen te vermijden en/of langere verwerkingstijd bieden.

Uitwerking
Voor mensen op het spectrum kan het als onveilig worden beleefd als er ‘zomaar’, ‘onverwacht’ vreemden opduiken aan de voordeur. Een halletje of  garderobe is daarom aan te raden. Dat kan worden gebruikt om bezoek geleidelijk binnen te sluizen.

Daarnaast kunnen andere maatregelen worden getroffen om zich op zo’n ontmoeting voor te bereiden, bijvoorbeeld met behulp van een spionnetje, een deurtelefoon of een camera. Die voorbereiding is goed om de voorspelbaarheid en het gevoel van veiligheid te vergroten. Behalve van algemene beperkingen in de sociale interactie en communicatie kan ook sprake zijn van een gebrekkige Theory of Mind. Men kan moeite hebben de intenties van anderen in te schatten en dat kan onzeker en angstig maken. De extra tijd kan worden benut om zich een betere voorstelling te maken van de intenties van de ander. Problemen met gezichtsherkenning kunnen aan de onzekerheid bijdragen: bekenden kunnen als vreemden worden gezien.

In een gezinswoning zijn dergelijke maatregelen bij jongere kinderen minder nodig omdat huisgenoten dan meestal bezoekers binnenlaten. Maar vervolgens kunnen ze zich wel weer een ongeluk schrikken als ze onverwacht ‘vreemden’ in huis tegenkomen. Als bezoekers eenmaal binnen zijn, verdient het altijd aanbeveling hen aan de autistische huisgenoot voor te stellen.
Wanneer men vast bezoek wegens problemen met gezichtsherkenning niet kan thuisbrengen, wordt een ‘smoelenboek’ aangeraden – het gebruik van een smartphone ligt voor de hand. Een andere tip is om een eigen bel met een kenmerkend geluid aan te leggen opdat iedereen weet dat het gezinslid met autisme bezoek krijgt.

error: