Gezellige, opgeruimde, rustige huiskamer

Gezellige, opgeruimde, rustige huiskamer

Aanbeveling 94
Een gezellige, opgeruimde en overzichtelijke huiskamer creëren

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (huiskamers)

Wegens
Centrale coherentie, Schakelvaardigheid, Zintuiglijke gevoeligheid, ToM, Beperkingen in de sociale interactie en communicatie, Stereotype patronen (rigiditeit)

Teneinde
spanningen, negatieve en depressieve gevoelens te verminderen en de ToM te verbeteren. Bij grotere gezinnen: leren omgaan met wat grotere gezelschappen die overprikkelend zijn en angsten kunnen oproepen.

Uitwerking
Een rustige, overzichtelijke, oriëntatie bevorderende inrichting kan veel spanning en problemen voorkomen. In de opstelling van meubels en andere voorwerpen in de kamer kunnen sommigen geen enkele wijziging verdragen. Mensen met autisme beleven verandering van één element in een opstelling soms als een geheel nieuwe situatie. (Dit heeft met zwakke centrale coherentie te maken.) In zulke gevallen is het daarom zaak het interieur voorspelbaar en stabiel te houden en onder andere tafels en stoelen een vaste plaats te geven.

Heeft een ouder een goede reden om iets in het interieur te veranderen dan is het raadzaam het autistische kind daarbij te betrekken en om het de kans te geven eraan te wennen. Hierbij is tegelijk Schakelvaardigheid en Centrale coherentie in het geding.

Soms zit de fixatie op een eigen vaste plek zo diep dat men behoefte heeft aan scherpe grenzen, iets waarbij het zitelement op een bank kan helpen: dit is van jou, dat van mij. Een moeder vertelde dat ze de constante ruzies over ‘mijn helft, nee mijn helft’ van de vouwwagen van haar autistische tweeling had opgelost door met een viltstift een streep op het laken te trekken.
Anderen kunnen best wat wijzigingen verdragen.

Een combinatie van tweezitsbanken, aangevuld met een fauteuil waarin men in gezelschap toch rustig apart kan zitten, kan goed werken. Liefst gezellige, stevige en makkelijk schoon te houden tweezitsbanken kunnen helpen om te wennen naast een ander te zitten.

Rust wordt zeer hoog gewaardeerd, onder andere wegens overgevoelige zintuigen Deze rust wordt bedreigd als meerdere mensen aan een tafel zitten: men praat vaak tegelijk en door elkaar, er is veel oogcontact, een sterke focus op het eten, veel drukte om de tafel en zodoende komt men ook gemakkelijk in elkaars persoonlijke ruimte en neemt de sociale  en communicatieve druk toe. Dat alles kan overprikkelend zijn en de ToM  doen afnemen.
Het is aan te raden een grote tafel uit twee kleinere te laten bestaan, opdat deze, zo nodig, uit elkaar kunnen worden gezet.

Een apart hoekje van de kamer om wat rustiger te lezen of te computeren is fijn en vaak ook nodig. Makkelijk leesmateriaal zoals stripboeken, maakt het zich terugtrekken en toch enigszins aan het groepsgebeuren blijven deelnemen gemakkelijker, we noemen dit een ‘luwteplek’.

Als er in de huiskamer een computer aanwezig is, kan het raadzaam zijn er een scherm omheen te plaatsen om de gebruiker af te schermen voor visuele prikkels van huisgenoten. Een kamerscherm van dezelfde kleur als de muren geeft een rustig beeld en maakt het minder bijzonder.

Tot slot is het erg belangrijk om rommel te vermijden. Her en der slingerende spullen vergroten het gebrek aan overzicht en leiden af. Concentratie vasthouden is al moeilijk wegens allerlei zintuiglijke overgevoeligheden, maar andere vormen van afleiding moeten niet worden onderschat. Zorg daarom dat er voldoende afgesloten bergruimte is zoals kasten, laden en kratten opdat spullen die ik op dat moment niet nodig zijn buiten het zicht blijven. Opbergmateriaal zoals kratten en stevige dozen kunnen ook bijdragen aan een rustig, overzichtelijk, coherentie-bevorderend beeld van de ruimte. Dichte kasten geven in het hele huis een rustig beeld.

error: