Contactgeluid nieuwbouw

Aanbeveling 69
Maatregelen rond vloeren en muren

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (geluid)

Wegens
zintuiglijke problemen (geluid), zwak voorstellingsvermogen, verstoord waarnemingsvermogen, Centrale coherentie

Teneinde
geluidsoverlast en daarmee samenhangende problemen te verminderen.

Uitwerking
Onder contactgeluid verstaan we in dit verband dat geluiden uit andere woningen en gebouwen de woning binnenkomen via de gemeenschappelijke constructie, vooral muren, plafonds en vloeren. Geluid bestaat uit een golfbeweging en een frequentie die ons oor binnenkomt als de lucht in trilling is. Contactgeluid is van een bron (bv. muziek, machines, een slaande deur) die een constructie in trilling brengt, waardoor de constructie de lucht weer in trilling brengt. De constructie werkt als klankbord en verhoogt het geluidsniveau van de constructie aan de andere kant van de geluidsbron.
De overdracht van geluid is niet alleen afhankelijk van de scheidingsconstructie, maar ook van de opbouw van de constructie en de aansluitingen tussen de verschillende constructiedelen (kieren en naden). Bij een grotere massa van de constructie is er een grotere geluidsisolatie. Beton, steen en hout hebben een hoge massa die veel geluid tegen houden. Lichtere constructies kunnen gemakkelijker gaan resoneren in voor de mens hoorbare frequenties. (Ontleend aan Eerens & Baars)

Bij nieuwbouw maatregelen treffen tegen contactgeluid is de competentie van de architect. Wat deze besluit is mede afhankelijk van de lokale situatie, terwijl er elke dag meer technische middelen voor dit doel beschikbaar komen. Om die redenen zijn we bescheiden met het doen van aanbevelingen, die eerder als suggesties moeten worden opgevat.

Die suggesties zijn om het contactgeluid via (gemeenschappelijke / aansluitende) muren te verminderen door:
– een zwevende dekvloer te plaatsen
– op de funderingsmuur een viltband te plaatsen waarop de vloer rust
– ankerloze spouwmuren met geluidsisolerend opvulmateriaal
– muurankers zoveel mogelijk te vermijden; dit zijn geduchte geluidsbruggen.

Van autistische mensen in het algemeen en kinderen in het bijzonder is bekend dat ze niet alleen last hebben van het volume van geluid, maar ook als het plotseling komt; daarnaast wekt het verwarring dat ze vaak de herkomst ervan niet kunnen plaatsen. Het onderscheid dat we hier maken tussen contactgeluid in huis, akoestiek (aanbeveling 76), geluiden van huisgenoten of van buiten, kunnen zij meestal niet maken wegens problemen met de interpretatie van de aard en herkomst ervan. Dit is waarschijnlijk een van de uitvloeisels van een zwakke Centrale coherentie die de aandacht richt op details, losgemaakt van hun context. Aangezien geen van deze geluidsbronnen geheel kunnen worden weggenomen, is het een belangrijke taak van ouders om de aard en oorsprong van geluiden te verklaren, hetgeen de verwarring die geluiden veroorzaken aanzienlijk kan verminderen.

 

Lichtere constructies

D.w.z. met een massa kleiner dan 100kg/m2
Eerens & Baas
Eerens, Mark en Rudi Baars, Passend Onderwijs.‘De fysieke omgeving van het kind’, Groningen, Hanzehogeschool, Bouwkunde, 2011. Hier zijn ook nadere technische details en bronnen daarvoor te vinden.

 

error: