Contactgeluid oudbouw

Aanbeveling 70
Maatregelen rond vloeren en muren

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (geluid)

Wegens
zintuiglijke problemen (geluid), zwak voorstellingsvermogen, Centrale coherentie

Teneinde
geluidsoverlast en daarmee samenhangende problemen te verminderen.

Uitwerking
Het zal vaker voorkomen dat men het huis verbouwt om aan de gevoeligheden van zijn autistische kind tegemoet te komen dan dat men met het oog daarop een nieuw huis laat bouwen. Wel zijn er veel overeenkomsten tussen deze en de aanbeveling over contactgeluid bij nieuwbouw. Daar is meer te vinden over contactgeluid.

Zou men tot een zeer ingrijpende verbouwing besluiten dan wordt de nieuwbouwsituatie benaderd, maar daar gaan we niet van uit.

Verbouwingen zijn de competentie van de architect die de plaatselijke situatie in aanmerking neemt en op de hoogte is van de laatste technieken en materialen. Daarom zijn we bescheiden met het doen van aanbevelingen, die eerder als suggesties moeten worden opgevat.
De suggesties zijn om het contactgeluid via (gemeenschappelijke / aansluitende) muren en vloeren te verminderen door:
– voorzetwanden te plaatsen met steenwol ertussen
– muurankers waar nodig/mogelijk door andere constructies te vervangen
– de massa van de vloer te verzwaren.

Autistische kinderen hebben niet alleen last van de luidheid van geluid, maar raken ook in verwarring als het gemengd is en als het plotseling komt. Dit is waarschijnlijk een gevolg van een zwakke Centrale coherentie die de aandacht richt op details, losgemaakt van hun context. De afzonderlijke geluiden in een geheel kunnen ze niet goed onderscheiden en evenmin kunnen ze goed anticiperen op het verschijnen van een bepaald geluid. Het onderscheid dat we hier maken tussen contactgeluid, akoestiek, binnengeluiden, buitengeluiden en leefgeluiden, kunnen zij meestal niet maken wegens problemen met de interpretatie van de aard en herkomst ervan. Aangezien geluid nooit helemaal kan worden uitgebannen, is het een belangrijke taak van ouders om de aard en herkomst van geluiden te verklaren en zodoende de verwarring te verminderen.

error: