Een tuin of een prettig buitenterrein

Een tuin of een prettig buitenterrein

Aanbeveling 14
Zorg zo mogelijk voor een tuin of een prettig buitenterrein

Hoofdstuk (thema)
Tuin / buitenterrein (functie)

Wegens de meeste autismekenmerken

Teneinde
huisgenoten enerzijds te laten profiteren van de heilzame werking van groen en anderzijds te beschermen tegen nadelige invloeden van de buitenwereld.

Uitwerking
De meeste behandel- en verblijfshuizen hebben een tuin en alle scholen hebben minstens een speelterrein. Deze bieden mogelijkheden om op een andere manier met elkaar te interacteren en te bewegen dan binnen en vaak ook om van de natuur te genieten.
Daarnaast heeft een buitenterrein ook ‘defensieve’ functies, vooral als buffer tussen privé en openbaar. Het kan een zekere bescherming bieden tegen een opdringerige buitenwereld, zowel in sociale (vreemden) als in fysieke zin (denk vooral aan lawaai).
Mensen met autisme die bij hun ouders wonen hebben deze behoeften ook, zodat, als dit maar enigszins mogelijk is, een tuin(tje) of ander prettig buitenterrein aanbeveling verdient.

Bij kinderen en jongeren kan een tuin (of een patio e.d.) diverse functies hebben.
De positieve werking van speeltoestellen, vooral op de motorische vaardigheden worden in aanbeveling 11 genoemd, naast de kansen voor sociaal contact met buur(t)kinderen.
Als er ruimte is voor natuur: daarvan wordt algemeen aangenomen dat jeugdigen met autisme daarvan een heilzame werking ondervinden. Mitrione & Larsen bespreken de algemene gezondheidseffecten van groenten- en plantentuinen en geven (behalve meer literatuur) ook tips voor de aanleg.

De ‘defensieve functies’ van buitenterreinen verschillen onderling al naar gelang de woonsituatie. In een landelijke omgeving of in een groene buitenwijk is het opnieuw vooral de tuin die de genoemde bufferfunctie vervult, als de maatregelen zoals beschreven in aanbeveling 7 worden toegepast. Mitrione & Larsen noemen behalve lawaai ook het tegenhouden van rook en kunstlicht.
In een stedelijke omgeving gaat het vaak om gaanderijen van flatgebouwen of gemeenschappelijke portieken. De wijze waarop deze ruimten zijn ingericht bepaalt mede de mate van gewenst en ongewenst contact met buren en buurtkinderen.

 

Mitrione & Larsen

Zie Mitrione, Steve and Jean Larson, ‘Healing by Design: Healing Gardens and Therapeutic Landscapes’, In: Implications. A Newsletter by InformeDesign, 2 (2002) 10, 1-4. Zie hier voor PDF.
error: