Eigen plek thuis

Aanbeveling 54
Creëer een eigen plek in huis waar het kind zich kan terugtrekken

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (time-out ruimten)

Wegens
nagenoeg alle autisme en egokenmerken

Teneinde
tijdelijke zintuiglijke en sociale overbelasting te verminderen, dan wel zich daarvan te herstellen.

Uitwerking
Bij de beschrijving van het thema ‘time-out ruimten’ werd een heel scala geschetst van plekken waar mensen met autisme zich kunnen terugtrekken. Daar kwamen o.m. auteurs van wat wij de ‘kernliteratuur’ hebben genoemd aan het woord die veelal hun eigen variant daarvan beschreven en daar een eigen naam aan gaven.

Zoals in het thema van deze aanbeveling al naar voren kwam, kan de behoefte aan een eigen, veilige plek aan nagenoeg alle autistische beperkingen en eigenaardigheden worden verbonden. Is men daar alleen, dan zijn er geen sociale of communicatieve problemen. Als de plek van de omgeving is afgesloten, dringen geluiden, licht, geur en andere zintuiglijke gewaarwordingen er niet door en is men gevrijwaard van zintuiglijke overbelasting. En als de ruimte klein genoeg is, dan geldt dat ook voor proprioceptieve en vestibulaire problemen. Als de terugtrekplek klein en eenvoudig is, dan wordt er geen beroep gedaan op het schakelvermogen of de centrale coherentie, enzovoorts.
(De snoezelruimte is de enige uitzondering op dit algemene beeld.)

Men stelle zich een continuüm voor van een plek in huis die het kind als min of meer ‘eigen’ ervaart tot een verstopplek waar het volstrekt afgezonderd is. In oplopende mate van afzondering kunnen we dan onderscheiden:

  • de luwteplek: het vanaf de zijlijn kunnen deelnemen aan gezinsactiviteiten
  • zones in huis, van een scheidslijn op de vloer of een anderszins semi-afgezonderde ruimte binnen gemeenschappelijk gebruikte kamers tot gebieden in huis zoals zolder, kelder of een verdieping (zie het thema zoning)
  • de eigen kamer (zie aanbeveling 31)
  • een verstopplek, bijvoorbeeld een tent of een voldoende ruime kast (mogelijk buitenshuis).

Elk gezin kan, afhankelijk van de behoeften van het autistische gezinslid, besluiten tot toepassing van een, meerdere of al deze mogelijkheden besluiten. Soms verdienen alle vier toepassing.

 

continuüm

Het is misschien goed om te benadrukken dat dit continuüm de mate van afzondering en prikkelvermijding betreft. Daarom wordt de snoezel- of de multi-zintuiglijke ruimte hier niet genoemd.
tent
Zulke tenten zijn te koop. Bij wijze van voorbeeld zie deze website.
buitenshuis
In Nederland heeft een kunstenaar een zg. ‘zwerfstoel‘ onworpen, een klein houten huisje bv. voor in de tuin.

 

error: