Privébadkamer

Aanbeveling 47
Enkele tips rond de badkamer en de wc

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (badkamers en toiletten)

Wegens
Centrale coherentie en motorische onhandigheid

Teneinde
met zo min mogelijk complicaties van de badkamer en wc gebruik te kunnen maken.

Uitwerking
Zoals besproken in aanbeveling 46, kunnen er goede redenen en ook mogelijkheden zijn om voor het autistische gezinslid een privébadkamer te realiseren. Aangezien de badkamer een ruimte is met veel zintuiglijke en sociale uitdagingen zijn er veel aanbevelingen aan gewijd. Wegens de systematiek van deze website betreffen zij steeds deelaspecten. In dit geval gaat het om de mogelijkheden die de bouw en inrichting van de ruimte biedt om de het gebruik van de badkamer en wc voor mensen met autisme zo aangenaam mogelijk te maken.

Deze tips zijn:
Plaats de klerenkast dicht bij de ingang van de badkamer. Dit om ze na het baden bij de hand te hebben en om te voorkomen dat ze door de huis gaan rondslingeren.

Zorg voor voldoende haakjes voor handdoeken, kleren, etc.

Breng antisliptegels aan omdat het niet vanzelf spreekt dat een natte vloer glad kan zijn.

Betegeling van de badkamer- en toiletwanden en vloer is niet wenselijk wegens de akoestiek en het contactgeluid. En ook wegens overmatige (zon-)lichtreflectie in het geval het om glanzende tegels gaat.
Indien om een of andere reden toch voor tegels wordt gekozen, dan kunnen deze beter mat zijn en zo gevoegd dat zich geen vuil in de voegen kan ophopen. Ook kan het aantal tegels in de wanden worden beperkt tot 1.50 m vanaf de vloer en kan daarboven vochtwerende verf worden aangebracht. (Zie van Beek)
Er zijn voldoende alternatieven voor ceramische tegels op de markt. Voor de vloer kan men onder meer denken aan gegoten beton dat zowel van een kleur kan worden voorzien als ruw kan worden opgebracht. Er zijn ook een aantal niet gladde kunststoffen badkamer gietvloeren op de markt.

*
van Beek

Beek, Nico van der, ‘Huisvestingskaders Autisme’, NVA, juni 2009. PDF

 

error: