Stabiele en overzichtelijke huiskamers

Stabiele en overzichtelijke huiskamers

Aanbeveling 92
Zorg dat huiskamers goed opgeruimd en overzichtelijk zijn en dat alles een vaste plaats heeft

Hoofdstuk (thema)
Inrichting (huiskamer)

Wegens
Egozwakte, Centrale coherentie, Schakelvaardigheid, afhankelijk van de ernst van het autisme

Teneinde
de overzichtelijkheid en de voorspelbaarheid van de thuis-omgeving te optimaliseren.

Uitwerking
De overzichtelijkheid van de huiskamer is zowel belangrijk gezien vanuit de ouders als vanuit de kinderen. (Voor het eerste hebben we het begrip ‘zichtlijnen’ gereserveerd.)

Voorspelbaarheid en overzichtelijkheid zijn wezenlijke behoeften van de meeste mensen met autisme. Beide zijn hier in het geding.

Het concrete advies is om tafels, stoelen, kasten en ander meubilair een vaste plaats te geven en er zorg voor te dragen dat deze plaatsen consequent worden gehandhaafd. Als daarin wijzigingen nodig zijn, raden wij aan de kinderen daarin uitgebreid te kennen.

Het belang van zulke vaste plaatsen wordt goed geïllustreerd met het verhaal van Boris, zoals beschreven in het thema zichtlijnen. Daar wordt verteld dat een object op een onverwachte plaats een groot gevaar kan opleveren. Boris bezeerde zich aan een palet in de gang en dat had het begin kunnen zijn van een keten van gebeurtenissen met een ‘meltdown’ van Boris tot gevolg. Dat gebeurde niet omdat de zichtlijnen goed waren en deze door het personeel op zeer alerte wijze werden benut. Dit risico zou niet zijn opgetreden als dit voorwerp op de plaats had gestaan waar het hoorde.

Dit incident betrof een chronische, intramuraal opgenomen patiënt met ernstiger problematiek dan van de meeste thuiswonende kinderen. Toch illustreert het goed waarom het hier gaat.

 

 

error: