Trappen en gangen: oriëntatie

Aanbeveling 63
De fysieke en visuele eigenschappen van gangen en trappen dienen de oriëntatie te bevorderen

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (trappen en gangen)

Wegens
Centrale coherentie, executief functioneren

Teneinde
desoriëntatie en (het gevoel te) verdwalen te verminderen.

Uitwerking
In het thema bij deze aanbeveling wordt de diversiteit van de ervaring met trappen en gangen in deze passage verwoord: ‘De meeste mensen kunnen trappen en gangen gedachteloos gebruiken, maar veel mensen met autisme kunnen dat niet. Zij merken de afmetingen, de materialen, de belichting en de geluiden veel sterker op en ervaren deze gemakkelijk als drukkend, pijnlijk of angstwekkend. Trappen en gangen zijn ook de plaatsen waar ze verdwalen, waar ze ongewild in – al dan niet lichamelijk – contact met anderen kunnen komen en waar een aantal van hun zintuigen – waaronder het evenwichtsorgaan – op de proef worden gesteld.’
Hieruit volgt een veelheid van zaken waarmee men bij de bouw van trappen en gangen rekening kan of moet houden. Daarbij nemen we aan dat een woning met het oog op een autistisch gezinslid wordt gebouwd. Zo niet dan zijn het punten waar men bij de keuze van een woning rekening mee kan houden.

Oriëntatie in de ruimte is voor velen op het autistisch spectrum problematisch, ten dele wegens problemen met Centrale coherentie en executief functioneren. Daarop is dan ook het belangrijkste uitgangspunt van het autismevriendelijk ontwerpen gericht: het nastreven van een maximale fysieke en visuele structuur. Een woning en zijn grondplan dienen zo overzichtelijk en ‘leesbaar’ te zijn als mogelijk. Dit is des te klemmender in het geval van trappen en gangen die bijna per definitie onoverzichtelijk zijn. Trappen zijn zelden van begin tot het eind zichtbaar en veel gangen evenmin. Bovendien kennen beide ‘dode’ stukken waar men niet kan zien waar men is.

De fysieke structuur dient daarom zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijk te zijn in de gevallen dat gangen en trappen onvermijdelijk of reeds aanwezig zijn. Behalve royaal van afmeting (aanbeveling 61) dienen de trappen zo mogelijk open te zijn en de gangen zo kort mogelijk. Tekortkomingen op deze punten kunnen ten dele worden gecompenseerd met visualisaties.

error: