Uitlichting van trappen en gangen

Aanbeveling 158
Verlicht trappen en gangen in hun geheel betrekkelijk zacht en zo egaal mogelijk

Hoofdstuk (thema)
Installaties en apparaten (verlichting)

Wegens
sensorische (waarnemings-) problemen, sociale interactie en communicatie

Teneinde
diverse waarnemings- en sociale problemen te compenseren en de oriëntatie te bevorderen.

Uitwerking
In het thema trappen en gangen wordt de diversiteit van de ervaring daarmee als volgt verwoord: ‘De meeste mensen kunnen trappen en gangen gedachteloos gebruiken, maar kinderen en jongeren met autisme kunnen dat vaak niet. Zij merken de afmetingen, de materialen, de belichting en de geluiden veel sterker op en ervaren deze gemakkelijk als drukkend, pijnlijk of angstwekkend. Trappen en gangen zijn ook de plaatsen waar ze verdwalen, waar ze ongewild in – al dan niet lichamelijk – contact met anderen kunnen komen en waar een aantal van hun zintuigen – waaronder het evenwichtsorgaan – op de proef worden gesteld.’
Hieruit volgt een veelheid van zaken waarmee men bij de bouw, de inrichting en – in dit geval specifiek – met het lichtplan van trappen en gangen rekening moet houden. (Aanbeveling 64 geeft een overzicht van de betreffende aanbevelingen.)

Wat betreft de verlichting van trappen en gangen wordt aanbevolen deze in hun geheel egaal en betrekkelijk zacht te verlichten, bij voorkeur als aanvulling op daglicht. De nadruk op egale verlichting is omdat slagschaduwen verwarrend of beangstigend kunnen zijn wegens een verstoord waarnemingsvermogen. (Zie ook aanbeveling 154.)
Met een adequate belichting wordt aan nog meer autistische problemen tegemoetgekomen. Ten tweede aan zintuiglijke problemen, waaronder veelvoorkomende visuele waarnemingsproblemen. (Zie het thema van deze aanbeveling.) Ten derde wordt door goede belichting de visuele structuur verbeterd en daarmee de oriëntatie.
Ten vierde worden er in bepaalde gevallen communicatieproblemen verminderd met gezinsleden en vooral bezoekers die men op gang en trap ontmoet. Een goede belichting maakt het gemakkelijker om de gezichtsuitdrukkingen van anderen te ‘lezen’.
Tot slot wordt adequate verlichting op gang en trap ook aanbevolen voor kinderen en jongeren die bang zijn in het donker.

 

*

bang zijn in het donker

Zie het leuke en nuttige McNally Morris Architects, Aldo goes to Primary School, Belfast, Queens University, 2013. PDF
error: