Verkoeling bij bestaande bouw

Aanbeveling 85
Maatregelen tegen zonnewarmte

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (temperatuur)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid (warmte), stereotype patronen: rigiditeit

Teneinde
te helpen oververhitting te vermijden.

Uitwerking
In het thema temperatuur werden de problemen met autistische gezinsleden die over- of ondergevoelig zijn voor warmte of kou al enigszins geschetst. Deze afwijkende temperatuurbeleving kan tot allerlei kleinere en grotere wrijvingen tussen gezinsleden leiden. Voor de persoon zelf betekent het dat er met de automatische, fysiologische reacties op wisselingen van de omgevingstemperatuur weinig tot niets mis is. Het probleem zit vooral in de (semi-)bewuste aanpassing aan de omgevingstemperatuur, zoals de kleding, de warmtetoevoer aanpassen of een raam openen of sluiten. Er is veel voor te zeggen om te trachten de omgevingstemperatuur zoveel mogelijk binnen de nauwe grenzen van 35 en 38 graden Celsius te houden. Hiermee zijn de verschillen in temperatuurbeleving en de gevolgen daarvan in de dagelijkse interactie niet per definitie verdwenen. Het voordeel is echter wel dat het autistische gezinslid dan niet oververhit of onderkoeld zal raken en verder levert een ‘objectief’ thermisch comfort het beste argument tegen onredelijke eisen aangaande de binnentemperatuur.

Een belangrijke bijdrage daaraan is het voorkomen van oververhitting door zonnewarmte. Indien dat bij een bestaande woning onvoldoende het geval is, zijn de volgende suggesties te overwegen:

  • een tweede plafond direct onder het dakplafond
  • een tweede spouwmuur
  • ruimte dwars ventileren
  • zo nodig zolderruimten beter isoleren
  • indien niet aanwezig: dubbele beglazing.

 

*

dubbele beglazing

Dubbele beglazing draagt uiteraard ook bij aan energiebesparing en voorkomt condensatie.
error: