Verlichting huiskamers

Aanbeveling 154
Huiskamers in hun geheel egaal en zacht verlichten onder vermijding van veel / hard licht, TL en slagschaduwen

Hoofdstuk (thema)
Installaties en apparaten (verlichting)

Wegens
Zintuiglijke overgevoeligheid, beperkingen in de verbeelding, sociale en communicatieve beperkingen

Teneinde
tegemoet te komen aan de zojuist genoemde overgevoeligheden en beperkingen en de functies van de huiskamer te ondersteunen.

Uitwerking
Zo mogelijk verdient ruim daglicht de voorkeur. Zie daarvoor het thema ‘licht en zicht’ en de bijbehorende aanbevelingen.

Wat betreft kunstlicht, worden het overzicht en de veiligheid bevorderd door de gehele huiskamer egaal en betrekkelijk zacht te verlichten. Hiermee wordt een heldere visuele structuur bevorderd. Sterk licht vanuit te weinig lichtbronnen daarentegen geeft hinderlijke slagschaduwen van bijvoorbeeld meubelstukken. Donkere vlakken of schaduwen kunnen door sommigen met autisme niet vanzelfsprekend worden ingevuld wegens beperkingen in de verbeelding. Ze kunnen een donker vlak aanzien voor een gat in de vloer of de muur. (Zie aanbeveling 153.) Daar komt bij dat het wijzigen van een enkele element tot de ervaring van een geheel nieuwe situatie kan leiden, zodat het mogelijk is dat men ’s avonds de kamer van overdag niet meer herkent. Vandaar een voorkeur voor gedempte en zachte verlichting.
Omdat de lichtbehoeften kunnen wisselen (bijvoorbeeld veel in het begin en later, wanneer men gewend is of in een andere stemming komt, minder) verdienen dimmers op alle verlichting in de kamer aanbeveling.

Tl-verlichting wordt afgeraden wegens het – vaak waarneembare – knipperen en ook vanwege de fluittoon ervan. Zoals uiteengezet in het thema verlichting, kunnen ook Compacte Fluorescerende Lampen (CFL’s) de toets der kritiek niet doorstaan. Traditionele gloeilampen bevallen over het algemeen goed, maar zijn weinig beschikbaar sinds de EU de verkoop ervan heeft verboden. LED-verlichting is waarschijnlijk het beste alternatief, ofschoon een enkeling ook daarvan hinder ondervindt. Mogelijk dat ook halogeen verlichting voldoet.
Andere gezinsleden zullen van LED zeker geen nadelen ondervinden; dit type licht is voor iedereen prettig, terwijl omgekeerd TL en CFL’s ook vaak bezwaren oproepen bij niet-autistische mensen.

Het is het raadzaam om in de kamer voor het autistische gezinslid een ‘eigen plek’ in te richten, uitgerust met eigen verlichting. Daarmee kan het zich afzonderen, dan wel gedeeltelijk aan sociale activiteiten deelnemen; ook kan zulke verlichting een verdeling van functies/activiteiten in een (ruime) huiskamer faciliteren.

error: