Wanneer een eigen badkamer?

Aanbeveling 46

Privé- versus gemeenschappelijke badkamer
Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (badkamers en toiletten)

Wegens
stereotype patronen (rigiditeit en preoccupaties), motorische onhandigheid, ToM, executieve problemen, proprioceptie: lichaamsbeeld

Uitwerking
In behandel- en verblijfhuizen is de afweging tussen een gemeenschappelijke, en een privébadkamer in de eigen woonruimte onvermijdelijk. Aangezien de problematiek van thuiswonende kinderen het gehele autismespectrum bestrijkt, kan die afweging ook daar nodig zijn, tenminste als de middelen en ruimte een extra badkamer toelaten.
Een privébadkamer heeft de voorkeur, tenzij er dwingende redenen zijn die deze in de weg staan, hetgeen meestal neerkomt op een gemeenschappelijke badkamer. De nadelen van een badkamer die met het hele gezin moet worden gedeeld, zijn dat over het gebruik gemakkelijk irritaties en ruzies tussen de gezinsleden kunnen ontstaan, versterkt door een gebrek aan het zich in anderen kunnen verplaatsen en de neiging van het baden een langdurig ritueel te maken. (Zie aanbeveling 48.)

De belangrijkste reden om niet voor een privébadkamer te kiezen (hetgeen meestal maar niet noodzakelijkerwijs op een gemeenschappelijke badkamer neerkomt) is wanneer de persoon met autisme toezicht en/of begeleiding nodig heeft. Dat is onder meer het geval bij:

  • onhandige motoriek waardoor men kan vallen of zich anderszins kan bezeren, zeker in een kleine, vaak natte ruimte
  • wanneer de vereiste zelfredzaamheid (nog) niet aanwezig is: het nodige vermogen tot plannen en organiseren van betrekkelijk complexe handelingen. Het uitkleden, wassen, kranen bedienen, afdrogen en aankleden kunnen het kind overvragen;
  • niet weten wat ‘goed wassen’ is, iets dat in de ervaring van Kannerhuis-hulpverleners geregeld voorkomt
  • hetzelfde geldt voor een ‘onvolledig lichaamsbeeld’, waardoor men bij voorbeeld niet beseft ‘een achterkant te hebben’
  • wanneer het kind zich niet wil wassen of daartegen een aversie heeft

wanneer een kind (nog) niet in staat is zichzelf na toiletbezoek voldoende schoon te maken. (Bijna de helft van de autistische kinderen is op 4-jarige leeftijd nog niet zindelijk, zie het thema van deze aanbeveling.)

*
Kannerhuis

error: