Trappen en gangen royaal uitvoeren

Aanbeveling 61
Gangen en (eventuele) trappen voldoende breed opdat men elkaar gemakkelijk kan passeren zonder elkaar aan te raken

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (trappen en gangen)

Wegens
zintuiglijke gevoeligheid, beperkingen in de sociale interactie

Teneinde
overprikkeling en overbelastend contact met huisgenoten en bezoek te kunnen vermijden.

Uitwerking
In het thema bij deze aanbeveling wordt de diversiteit van de ervaring met trappen en gangen in deze passage verwoord: De meeste mensen kunnen trappen en gangen gedachteloos gebruiken, maar veel mensen met autisme kunnen dat niet. Zij merken de afmetingen, de materialen, de belichting en de geluiden veel sterker op en ervaren deze gemakkelijk als drukkend, pijnlijk of angstwekkend. Trappen en gangen zijn ook de plaatsen waar ze verdwalen, waar ze ongewild in – al dan niet lichamelijk – contact met anderen kunnen komen en waar een aantal van hun zintuigen – waaronder het evenwichtsorgaan – op de proef worden gesteld.
Hieruit volgt een veelheid van zaken waarmee men bij de bouw van trappen en gangen rekening kan of moet houden. Daarbij nemen we aan dat een woning met het oog op een autistisch gezinslid wordt gebouwd. Zo niet dan zijn het punten waar men bij de keuze van een woning rekening mee kan houden.

Het algemene principe van royale afmetingen komt aan een aantal van de hier genoemde problemen tegemoet. Ruime trappen en gangen verminderen de negatieve ervaringen als drukkend, pijnlijk of angstwekkend tenminste gedeeltelijk. Ongewild lichamelijk contact kan dan gemakkelijker worden voorkomen. Nissen en hoeken kunnen ook aan bron van spanning vormen als men zich daarin ingesloten voelt. (Dan gaat het niet om speciaal ingerichte of daarvoor bedoelde terugtrekplekken die heel goed bv. onder een trap of een doodlopend hoekje van een gang gesitueerd kunnen zijn. Zie aanbeveling 54.)

 

error: