Verantwoording

De oorspronkelijke bron voor deze website is een manuscript van meer dan 300 pagina’s, als resultaat van een driejarig project en vele jaren praktische ervaring. Dit manuscript werd gemaakt voor, en in nauwe samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis. Met name medewerkster Dorothé Braam die jaren ervaring had als bemiddelaarster/vertaalster tussen behandelaars en architecten in het kader van de vele (ver)nieuwbouwprojecten waar het Kannerhuis direct en indirect bij betrokken was, had tevoren veel werk verzet. Het merendeel van de voorbeelden en praktijksituaties die op deze site worden genoemd en ook veel praktische en technische oplossingen zijn aan haar werk ontleend.

Het Kannerhuis besloot uiteindelijk niet het uitgebreide manuscript te publiceren en gaf de voorkeur aan een kleiner boek dat in november 2013  verscheen als “Bouwen & Inrichten voor mensen met autisme,” zowel in druk als als e-book. Beide documenten bevatten de expertise en ‘best practices’ die het Kannerhuis in de loop van de jaren had ontwikkeld, te zamen met de resultaten van vier jaar onderzoek door Flip Schrameijer. Sinds het verschijnen van ‘Bouwen & Inrichten en de oprichting van deze site heeft Schrameijer het verzamelen van relevante inzichten en praktijken voortgezet.

Deze kennis en inzichten worden hier ter beschikking gesteld onder exclusieve verantwoordelijkheid van Dr. Flip Schrameijer. Hij is de specialisten en de leiding van het Dr. Leo Kannerhuis erg dankbaar dat zij hun expertise zo ruimhartig hebben willen delen.

*
Bouwen & Inrichten

Schrameijer, Flip, Met het oog op autisme. Bouwen & inrichten voor mensen met autisme, Doorwerth, Dr. Leo Kannerhuis, november 2013. Te bestellen bij het dr Leo Kannerhuis en hier als gratis e-book te vinden.

 

error: