Vermindering geluiden van buiten

Aanbeveling 71
Neem, na overwegingen t.a.v. de situering van de woning, afdoende geluidswerende maatregelen rond muren, ramen en andere gevelopeningen

Hoofdstuk (thema)
Bouwen en indelen (geluid / lawaai en akoestiek)

Wegens
zintuiglijke problemen (geluid), zwak voorstellingsvermogen, verstoord waarnemingsvermogen

Teneinde
geluidsoverlast en daarmee samenhangende problemen te verminderen.

Uitwerking
Buitengeluiden betreffen doorgaans vooral verkeerslawaai (vliegtuigen, motorvoertuigen en treinen – in die volgorde van hinderlijkheid), maar er kunnen ook andere geluidsbronnen zijn. De hinderlijkheid daarvan ligt niet altijd in het aantal decibellen die in de woning doordringen, maar betreft ook de evaluatie ervan. De zelfstandig wonende Coby (28) zegt bijvoorbeeld: “Roepende en schreeuwende jongeren, scooters, scheurgeluiden van auto’s zijn héél vervelend. Dit huis staat in een rustige woonwijk, dus dat is wel oké. De geluiden van spelende kinderen van de school zijn ver genoeg weg, ze zijn op de achtergrond. Het geluid is prettig, gezellig ook.”

De blootstelling aan buitengeluiden en daarmee de situering van de woning is het eerste waaraan men moet denken. Dit onderwerp werd behandeld in aanbeveling 5 waar werd geïllustreerd hoe de overlast van buitengeluid per persoon kan verschillen. Het zojuist gegeven citaat laat bovendien zien dat bv ‘een rustige buurt’ niet altijd een garantie is voor een laag lawaainiveau.

Gegeven de geluidsniveaus op een bepaalde vestigingsplaats in combinatie met de individuele geluidsgevoeligheid, is het zaak voor voldoende geluidswering te zorgen. Ofschoon bouwkundige maatregelen en te gebruiken materialen de competentie zijn van de architect, ontlenen we de volgende suggesties aan de literatuur:

  • Aansluiting van deur en kozijn, dichting van deuren
  • Dubbel glas / voorzetruit op 10 cm
  • Ventilatieroosters met een geluidsslot
  • Bij een vrijstaand huis een spouw van minimaal 20 cm
  • Het gebruik van geluidswerende bouwblokken.

 

*

in die volgorde

Zie Shield & Dockrell en aangenomen dat de hinder op scholen niet veel anders is dan in huis. PDF
error: